Klyngen

KON-I-TEK er med i Klyngen.

Klyngen er dannet i 2012 under mottoet ”fra ide til produkt”. Klyngen er et tæt netværk af erfarne og selvstændige konsulenter der enkeltvis løser delopgaver eller i fællesskab, gennemfører komplette projekter indenfor produktudvikling.

Klyngens medlemmer er hinandens gensidige ambassadører som sikrer kunderne ressourcer af et højt faglig niveau samt god etik. Klyngen kører efter non-profit modellen d.v.s ingen ekstraudgifter til administration.

Klyngen dækker følgende områder: